Platobné podmienky

Mesačný poplatok za starostlivosť je 280 €.
Mesačný poplatok sa platí mesiac vopred a je splatný najneskôr do 24. dňa v mesiaci.

Poplatok za starostlivosť sa v žiadnom prípade nevracia, ani keď je dieťa choré celý mesiac. Odôvodnenie: Poplatok je nenávratný z dôvodu, že na miesto Vášho dieťatka nebude prijaté iné dieťa. Hoci dieťa nechodí, personál zariadenia aj všetky náklady na jeho prevádzku /mzdy, nájom.../ napriek tomu samozrejme plynú. Podobne je to so všetkými paušálmi - napr. ak platíte poplatky za mobil alebo byt - nemusíte telefonovať či v byte bývať, a teda nemusíte využívať zaplatenú službu, no na základe zmluvy paušál musíte zaplatiť, aj keď ste ho možno v mesiaci nevyužívali.