Cenník

 

Mesačný poplatok za jasle 

 

280€/mesiac

Adaptačný proces (nepovinný)

  3€/ hodina